Hemşirelik Felsefemiz

Özel Yıldız Academia Hastanesi  hemşirelik hizmetlerinde temel amacımız;

Kurum politikaları doğrultusunda tüm branşlar ile multidisipliner bir anlayışla, hasta hakları ve mahremiyetine  saygılı,

hasta  odaklı ve kanıta dayalı hemşirelik bakım hizmeti sunmaktadır. Bireye özgü ve bütüncül hasta hizmeti vermek  ve

etik ilkelere bağlı kalmak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hemşirelik hizmetlerinin sürekli geliştirmek temel ilkelerimizdendir.

Kurumumuzda hemşirelik hizmeti kalitesini artırmak amacı ile hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır.

İşe yani başlayan çalışanlarımıza oryantasyon eğitimi verilmektedir.

 

MİSYONUMUZ;

Birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, sürdürmek, etik ve mesleki ilkelerle bütünleşen,

mükemmellik kültürünün yaşam biçimine dönüştüğü hemşirelik bakımını sunmak.

 

VİZYONUMUZ;

 Modern hemşirelikte,  bilim ve teknolojiye dayalı mesleki gelişime öncülük eden, sürekli eğitim,

araştırma ve liderlik rollerimi yerine getiren evrensel düzeyde sağlık kurumlarından olmak.

 

DEĞERLERİMİZ;

  1. Hasta ve İnsan Haklarına Saygı
  2. Etik ve Mesleki İlkelere Saygı
  3. Çalışanlara değer verme
  4. Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 
  5. Takım Çalışması ve Devamlılık
  6. Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  7. Hasta ve Çalışan Güvenliği
  8. Bakım Sürecinin Kalitesinde Sürekli Olarak İyileştirmenin Sağlanması
  9. Etkin ve Doğru İletişim

 

    

Ziyaretçilerimizden Yorumlar


Yorum Yap