İk Politikası Ve Uygulamaları

İnsan Kaynakları Misyonu:
İş gücü potansiyelini yüksek performanslı, etkili ve verimli kullanan bir kurum kültürü oluşturmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu:
Sağlık sektöründe modern ve kaliteli hizmet anlayışının öncülüğünü üstlenen, gelişimine ve eğitimine önem veren seçkin bir topluluk oluşturmak.

İnsan Kaynakları Politikaları:

 • Kurumun hizmet anlayışına uygun, sürekli gelişime açık, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli personelin sağlanması
 • Çalışanlar arasında rol çatışmasını engellemek için görev tanımlarını ve prosedürleri net bir şekilde belirlemek
 • Çalışanlar arasındaki iş yükü dağılımını dengeli bir şekilde oluşturmak
 • Çalışan personelin iş ve sosyal güvenlik hukukunda belirlenen kanunlara uygun olarak özlük haklarının korunmasını sağlamak
 • Çalışanların yaşam düzeylerini artırmaya yönelik ücret politikası uygulamak
 • Kurumda çalışan personeli eğitim programlarıyla bilgilendirerek değişim ve gelişime ayak uydurabilmelerini sağlamak
 • Çalışanların iş performansını ve davranış özelliklerini ölçerek eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Çalışan memnuniyetini ölçerek verimliliğin en üst düzeyde olmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
 • Başarıda devamlılığın sağlanabilmesi adına yüksek potansiyelli kişilerin kuruma kazandırılmasını sağlayan kariyer planlaması oluşturmak
 • Oluşturulan örgüt kültürüne bağlı olarak iş gücü devir oranını minimize etmek

Türkiye Hastanesi Çalışanlarından Beklenen Nitelikler:

 • Sadakat
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • İletişim becerisi
 • İş hayatındaki değişimlere uyum
 • Stresle baş edebilme
 • Çözüm ve sonuç odaklılık
 • Durumsal farkındalık
 • Etik ve ahlaki değerlere uygunluk

Ziyaretçilerimizden Yorumlar


Yorum Yap